Polityka prywatności serwisu internetowego Sklep.MultiPrint.pl

 

 

§1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług proponowanych przez serwis Sklep.MultiPrint.pl.

 

§2.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MultiPrint.pl spółka cywilna Artur Baj, Michał Caban, ul Kobielska 69 U-2, 04-371 Warszawa, NIP: 1132826720.

 

§3.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000); i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa posiadamy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Pracownicy serwisu zostali przeszkoleni z przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

§4.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych (IODO)

Z inspektorem można się kontaktować poprzez adres e-mail iodo@multiprint.pl

lub korespondencyjnie: MultiPrint.pl ul. Kobielska 69 U-2 04-371 Warszawa, z dopiskiem IODO

 

§5.

Sklep.MultiPrint.pl tworzy bazę danych swoich użytkowników, zbierając tylko niezbędne dane, które służąrealizacji zamówień, dostaw i rozliczeń finansowych. Zbierane dane to: imię i nazwisko, nazwa, adres, telefon, adres e-mail, hasło z którego klient zamierza korzystać, dane dotyczące zamówienia, formy płatności itp. Nie zbieramy danych wrażliwych takich jak numery kart kredytowych. Adresy IP oraz informacje, wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą być wykorzystywane w celach statystycznych. Odbiorcą danych osobowych mogą również być podmioty i osoby wskazane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa, oraz właściwych przepisach ustaw szczególnych.

 

 

§6.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie informacje wprowadzone przez klienta w formularzach kontaktowych,

b) poprzez telefoniczną rejestrację klienta,

c) poprzez wprowadzenie danych klienta podczas kontaktu osobistego,

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

 

§7.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątek stanowią dane przekazywane współpracującym z serwisem wykonawcom, operatorom systemów płatności oraz firmom kurierskim i spedycyjnym, które realizują płatności za zakupione towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom, jest ograniczona do wymaganego minimum.

 

§8.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ten ma prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każdy Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jakiego dokonano przed wycofaniem zgody. W celu wycofania zgody należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych - iodo@multiprint.pl

 

§9.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera podany adres e-mail może być przekazany podmiotom trzecim, które jako podwykonawcy świadczą usługi marketingowe dla serwisu Sklep.MultiPrint.pl Zgodnie zart. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Rezygnacja z newslettera oraz wykorzystania adresu e-mail w celach marketingowych może zostać wykonana poprzez kliknięcie w link „unsubscribe” na dole otrzymanej wiadomości e-mail. Lub przez kontakt z IODO iodo@multiprint.pl

§10.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

§11.

W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Sklep.MultiPrint.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości, dotyczących któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iodo@multiprint.pl